Vad kan Jesper & Co åstadkomma?

Mona Örjes var en katastrof som orförande

Mona Örjes var en katastrof som ordförande

Vid årsskiftet tillträdde de nya förtroendevalda sina poster i Enköpings kommuns nämnder. Den politiska majoritet som bildades efter valet av socialdemokrater och Nystart Enköping enades om att ordförandeposterna skulle gå till det största partiet.

Företrädare för NE bjöd sina partners på att tillsätta alla poster och motiverade det med att det nya partiets företrädare inte hade samma politiska erfarenhet. Inte svårt att se logiken i det resonemanget.

Socialdemokraterna hade inte heller något problem att ta fram kandidater och lyckades fördela posterna så att man fick en bra spridning, både åldersmässigt och när det gällde könsfördelningen.

Men en post kanske överraskade? Unge Jesper Englundh fick förtroendet som ordförande i Upplevelsenämnden.

Det är väl i och för sig bra att ungdomen släpps fram men jag gissar att Jesper, som bara är 22 år kommer att få en del problem.

Inte bara på grund av sin ungdom och relativa oerfarenhet. Upplevelsenämnden är inte precis den tyngsta, även om nämnden har en oerhört intressant utveckling framför sig. Både kulturskola och simhall ska byggas under kommande mandatperiod.

Problemet är att när kommunens ekonomiska resurser är ansträngda så är det på kultur- och fritidsfrågorna som politikerna väljer att spara. Logiskt på ett sätt, eftersom man där inte är bunden av lagar på samma sätt som när det gäller skolor och omsorg, men trist eftersom kultur- och fritid handlar om vårt välbefinnande.

Under den gångna mandatperioden leddes nämnden av Mona Örjes (c ). Hon var en katastrof, enligt min bedömning. Hon saknade helt insikten om vad som är viktigt och dessutom förmågan att driva frågor. Dessutom klarade hon inte av att kämpa för sin förvaltning. Hon tillsatte en förvaltningschef (Tapio Hofvebro) och gav honom ett omöjligt uppdrag att göra om hela organisationen. Det blev mest pannkaka av det mesta. När Hofvebro drog vidare fick hans efterträdare, Anneli Fällman, göra om en hel del.

Men ansvaret var ordförandens i första hand.

Jesper Englundh kommer således knappast till något dukat bord. Det är bara att hoppas att han får hjälp och stöd av övriga i nämnden att stå upp för att få fart på kultur- och fritidsfrågorna igen.

Föreningslivet, som Mona Örjes påstod sig värna, tappade helt förtroendet för nämnden och många kulturaktiviteter försvann.

Mona sade i en intervju jag gjorde med henne att hon ville ”dra nytta av” paraplyorganisaitonen Föreningsrådet, men hade missat att rådet lagts ner.

All Världens Musik har kämpat i motvind de senaste åren och jag tror att föreningen arrangerat den viktiga festivalen ”Kulturer i möte” för sista gången.

Det behöver inte vara något fel – men vad ska ersätta den?

Jesper Englundh och hans ”kollegor” i Upplevelsenämnden kommer att ställas inför många svåra utmaningar under den här mandatperioden.

Det ska bli spännande att se vad de kan åstadkomma!

Om Roland Nordqvist

Roland Nordqvist, journalist i Enköping sedan 1993. Yrkesverksam i ett halvt
sekel. Även känd som skådespelare. Google+

Lämna en kommentar

*