Har Enköping råd med förstelärare?

Vid ett möte med föräldrarepresentanter i veckan fick vi bland annat höra om de 12 förstelärare som Enköpings kommun, i likhet med många andra kommuner, anställt det här läsåret.

Dock nämndes inte så mycket om att Enköping och flertalet andra kommuner, helt i strid med statens intentioner, valt att tidsbegränsa dessa tjänster.

Problemet är att det kommer att leda till att kommunen nu riskerar att mista statsbidragen nästa år. Det meddelade nämligen skolminister Jan Björklund vid ett tal på Skolforum. Han framhöll att från och med nästa år ska alla karriärtjänster vara fasta.

Då undrar jag vad det innebär när skolnämnden nu håller på och försöka få ihop sin budget för nästa år. Skolchefen Göran Hedströms konsekvensanalys, som presenterades vid nämndens senaste sammanträde visade ju att ett stort antal lärartjänster (ca 50) behöver dras in. Kommer Enköping trots detta att ha råd med karriärtjänsterna? Kommer man att klara det utan statsbidragen, eller kommer man att göra om tjänsterna till fasta?

Emotser tacksamt svar från någon ansvarig i nämnden eller på förvaltningen som vet hur det blir.

Lärare och förälder

Lämna en kommentar

*