Nu går Bengt i pension

Bengt Svensson föddes den 28 februari 1947 i Nybro, en liten stad i sydöstra Småland. Där växte han upp och som 19-åring tog han studenten. Sedan drog han iväg till Lund för vidare studier. Hans intresse för historia hade väckts i unga år och han valde att studera arkeologi, konsthistoria och etnologi. De senaste 28 åren har han tillbringat i Enköping (Fjärdhundra), varav 26 som chef för stadens museum.

Bengt Svensson framför muséet som han byggde upp när han kom till Enköping

Bengt Svensson framför muséet som han byggde upp när han kom till Enköping

Kampen för att bevara stadshotellet lyckades inte

Kampen för att bevara stadshotellet lyckades inte

I bottenvåningen på museet finns också en fin utställning

I bottenvåningen på museet finns också en fin utställning

Vägen har gått via Örebro, Stockholm och Västerås.
Det var för övrigt för att bygga upp museet som han kom till Enköping 1985. Det fanns visserligen ett museum redan men det drevs på ideell basis av föreningen Sydvästra Upplands kulturhistoriska förening.
-Då var museets samlingar utspridda  på olika håll i staden och en hel del av sakerna
var i   dåligt skick, minns Bengt Svensson. Själv museet var inrymt i fastigheten i hörnet av Tullgatan och Kyrkogatan, där senare Konsthallen fanns under en period.
Nu hade emellertid kommunen bestämt sig för att de gamla Rådhuset skulle bli museum. engt, som under en period arbetat på Svenska Kommunförbundet (idag SKL) hade tröttnat på sitt arbete där ganska snabbt eftersom det var väldigt byråkratiskt och hierarkiskt uppbyggt, hade flyttat till Länsmuseet i Västerås, men såg nu en tydlig utmaning när Enköping sökte en blivande museichef.
I september 1985 flyttade han till staden och började med att försöka få ordning på samlingarna.
-De var i högst varierande skick, konstaterar han.
I början hade Bengt en vaktmästare och en kontorist till hjälp, båda jobbade halvtid.
-En stor del av träföremålen var angripna av mask och vi fick skicka tre fyllda flyttbussar med föremål till Falun för sanering, berättar han.
-Det jag lärde mig då var bland annat att man inte borde  lyfta en stol i ryggstödet för då kunde stod resten av stolen stå kvar, skrattar han.
Efter mycket hårt arbete stod museet klart för invigning den 5 december 2020.  Dåvarande kulturministern Bengt Göransson (s) hade bjudits in för att inviga och det var en uppgift som ministern tog på största allvar.
-Han kom hit redan på morgonen och ägnade förmiddagen åt att studera museet i detalj innan han skrev sitt tal, berättar Bengt Svensson. Senare fick jag ett personligt tackbrev från honom för mitt arbete med museet. Det uppskattade jag mycket och det har jag bevarat.

GÄST HOS HASSE

I samband med att museet öppnade bjöds Bengt in som gäst till ett radioprogram som profilen Hasse Eson hade i Radio Uppland. Det blev början på en långvarig vänskap och ett givande samarbete.
Efter valet 2010 bestämde sig den politiska majoriteten för att än en gång slå samman kultur- och fritidsförvaltningarna. Det hade gjorts tidigare men blev då fiasko och man hade separerat dem igen. Men nu skulle ett nytt försök göras och det skapades en Upplevelseförvaltning som styrdes av en
Upplevelsenämnd.
En ny förvaltningschef rekryterades från Uppsala, Tapio Hofvebro. Han fick politikernas uppdrag att organisera den nya förvaltningen och göra det snabbt.
Det gick så snabbt att de berörda på förvaltningen hade svårt att hänga med i svängarna. Några trotjänare skulle bytas ut, tyckte förvaltningschefen. Bengt Svensson hade gjort sitt efter 26 år som museichef och Sune Löfgren, mångårig rektor på kulturskolan skulle också ersättas.  Även bibliotekschefen erbjöds en ny tjänst.

Fast så uttryckte förvaltningschefen det givetvis inte. Istället förklarade han att de skulle få nya, viktiga tjänster.
Eftersom det skulle bli för dyrt att lösa ut dem valde Tapio Hofvebro att inrätta tjänster som strateger.

ÖVERTALNINGSKAMPANJ
-Det var lite otydligt vad hans avsikter var och vi var många inom förvaltningen som var väldigt kritiska till den nya organisationen som han föreslog, berättar Bengt Svensson. Det blev dessutom en hel del förändringar under resans gång.
-Hofvebro förde en intensiv övertalningskampanj för att vi skulle söka de nya tjänsterna och det kändes inte som om vi hade något val. Även om vi givetvis även tänkte i banorna att han agerade för att han ville bli av med oss. Men han poängterade att tjänsterna skulle bli viktiga.
– Men eftersom de arbetsuppgifter tjänsten innehöll tilltalade mig tackade jag ja. Jag skulle få
fortsätta att arbeta med planfrågor och konst.
-När vi sedan väl tillträtt kändes det som om vi fick försvara tjänsterna själva, både gentemot politikerna i nämnden och mot allmänheten. Många verkade inte riktigt förstått vad strategerna skulle göra.
-Ifrågasättandet var ganska jobbigt. Tjänsterna förekom också i budgetdebatten, när upplevelsenämnden skulle spara pengar, berättar Bengt Svensson.
Nu ser han fram emot sin pensionering. Då får han tillfälle att ägna sig ännu mer åt sitt stora intresse, att måla och teckna. Han ser fram emot en egen separatutställning i Kalmar i augusti och en gemensam utställning tillsammans med sambon Annika Hedermo i Västerås under våren.

STADSMILJÖER

En sak jag kommer att sakna, när jag lämnar mitt jobb, är att få fortsätta följa upprustningen av husen i Kyrkbacken i Enköping.  Att arbeta med stadsmiljöer har varit en inspirerande del av mitt arbete, säger Bengt.
-Jag kommer också att sakna det arbete med kulturmiljövård som jag haft tillsammans med engagerade medarbetare.
Något som Bengt däremot kommer att minnas med sorg är den kamp han förde, tillsammans med bland andra Hasse Eson, för att rädda Stadshotellet. En kamp som de förlorade.
Däremot kommer han att minnas med glädje hur han fått vara med om att bygga upp en ny basutställning i museet. Och han är glad åt att föremålsarkivet äntligen kommit på plats efter flera år i mer lämpliga lokaler.
-Unika föremål har tagit skada, både av olämplig förvaring och av flyttarna, konstaterar han.
Som pensionär ser Bengt Svensson fram emot att kunna engagera sig i föreningslivet också. Något han avstått från under sin tid som tjänsteman.

Om Roland Nordqvist

Roland Nordqvist, journalist i Enköping sedan 1993. Yrkesverksam i ett halvt
sekel. Även känd som skådespelare. Google+

Kommentarer

  1. Bengt har betytt mycket för Enköping. Synd bara att fick sluta inom den katastrofala Upplevelsenämnden. Önskar honom allt gott!

Lämna en kommentar

*