Moderater möter protesterna

Moderaterna i Enköping möter kvällens demonstration innan fullmäktige genom att presentera ett eget förslag.

De vill ge lärarna mer tid i klassrummet och mindre administrativ börda, förklarar de i ett pressmeddelande. Genom detta förslag får lärarna mer tid tillsammans med eleverna ute i klassrummen istället för pappersarbete. Förslaget gäller såväl grund- som gymnasieskolan. Resurser ska flyttas över till administrativ hjälp. Nu återstår endast en dialog med fackliga representanter.

Vad förslaget går ut på och eventuellt kommer att kosta framgår inte av pressmeddelandet. Därmed inte heller hur en eventuell merkostnad ska finansieras. Men troligen innebär förslaget inga kostnader utöver budget.

Så här förklarar de respektive nämndordförandena vad de vill göra. Hur de ska göra det får vi kanske veta senare?

– Vi vill låta lärare göra det de är bra på, att undervisa. Efter samtal med skolledning, lärare och föräldrar kan vi konstatera att detta är en viktig förändring, säger Stefan Sundbäck (M), ordförande Utbildningsnämnden.

– Vi vill ge lärare bra förutsättningar och tid att möta varje elev. Eleverna ska få ett aktivt och kontinuerligt lärarstöd, på så vis kan vi fortsätta att förbättra skolresultaten i Enköping, säger Monica Avås (M), ordförande Skolnämnden.

Om Roland Nordqvist

Roland Nordqvist, journalist i Enköping sedan 1993. Yrkesverksam i ett halvt
sekel. Även känd som skådespelare. Google+

Kommentarer

  1. För min del låter det här väldigt mycket som en kuliss. Häromdagen ville Moderaterna (eller hela Alliansen?) tillsätta en utredning för att ta reda på vad resurserna i skolan används till. Idag vet tydligen Moderaterna mer och kommer med ett förslag som varken är precist eller som på allvar tar itu med det akuta behovet i skolan: Att stoppa nedskärningarna och låta personalen som tar hand om barn och ungdomar vara kvar.
    Visst är det bra om lärarna i skolan får ägna sig åt undervisning, men det kräver ju att övrig personal finns kvar, som Per Hoffman från Lärarnas Riksförbund mycket riktigt påpekade vid dagens demonstration mot nedskärningarna. Men när Studie- och Yrkesvägledning skärs ned, när skolbiblioteken inte är tillräckligt bemannade, när barngrupper och klasser är för stora så kan lärare och förskollärare inte i tillräcklig utsträckning ägna sig åt sitt pedagogiska uppdrag.

Lämna en kommentar

*