Mat eller snöskottning?
Home BlogNyheterMat eller snöskottning?
no image

Mat eller snöskottning?

Som pensionär boende på landsbygden kan man tvingas välja mellan mat eller snöskottning! Det hävdar Elvy Kronholm , bosatt i Fjärdhundra, i ett medborgarförslag.

Elvy vill att de som bor på landsbygden ska få samma service till samma kostnad som stadsborna.
Hon vill därför att kommunen tar ansvaret för resekostnaden.
I sitt förslag som framhåller Elvy Kronholm att det finns ett antal äldre som bor kvar i sina hus runt om i kommunen. Många av dem går med en ständig oro över hur de ska klara snöskottning och gräsklippning. För en del kan frågan vara avgörande för om de ska kunna bo kvar i sina hus eller inte.
Idag finns en sådan service i kommunen och kostnaden, 60 kronor i timmen, är högst rimlig anser Kronholm.  Men bor man utanför Enköping så tillkommer en resekostnad med 25 kronor per mil och hushåll. Det går inte heller att dela kostnaden med sina grannar, påpekar hon.
Bor man då i exempelvis Fjärdhundra så blir det 100 kronor dyrare.
För den som är i arbetsför ålder låter det inte så mycket, konstaterar hon, men för en ensamstående pensionär som redan lever på marginalen blir det kännbart.
Det kan bli ett val mellan mat och snöskottning, anser hon.
Förslaget presenterades för fullmäktige och skickas nu först till kommunstyrelsen och därefter till berörd förvaltning. Med tanke på hur snabbt (långsamt) det brukar gå ska förmodligen inte Elvy Kronholm och andra berörda räkna med något resultat inför den här vintern.
Hon kan dock trösta sig med att demokratikommittén i sin utredning föreslår att kommunen i fortsättningen ska rappa på med behandlingen av medborgarförslag. Längre än ett halvår ska det inte behöva ta att få svar, ansåg kommittén.

  • Comments
  • 0

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.