Har ni politiker inga skolbarn?

När jag hör om vilka besparingar skolorna i Enköping måste göra blir jag nästan mörkrädd.

Jag kan därför inte låta bli att ställa frågan – har ni politiker som fattar besluten inga egna barn som går i skolan? Och om ni har det, hur tror ni att de kommer att drabbas av era besparingar? Tror ni verkligen att skolan fungerar utan vuxen personal? Då syftar jag inte bara på lärare utan även annan personal som behövs för att skolan ska fungera.

Jag skulle också vara nyfiken på att veta hur många av politikerna som väljer kommunala skolor för sina barn? Vågar ni berätta det?

Nästa år är det val och ni kan räkna med att jag kommer att lägga min röst på det parti som värnar mina barns skola. Det kommer faktiskt i första hand för mig valet 2014.

Förälder

Kommentarer

 1. Hej!

  Jag är politiker i Enköping. Jag tillhör Vänsterpartiet och är därför inte en del av den politiska majoriteten. Mina barn går inte ännu i skolan, men väl i kommunal barnomsorg. Jag hoppas att de framöver kommer att kunna gå i en nybyggd Munksundsskolan.
  Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslog i våra respektive budgetförslag avsevärda ökningar av budgeten för skolan och barnomsorgen. Men tyvärr ville inte den politiska majoriteten bifalla våra förslag. När budgeten behandlades i Kommunfullmäktige pratade företrädare för den politiska majoriteten (det var i ärlighetens namn mest olika moderater som pratade) om ”satsningar” och andra signalord. Jag har ställt en fråga till Skolnämndens ordförande om vad de här signalorden egentligen betyder.

  ”När vi i september antog budget för Enköpings kommun sade ni i Alliansen att ni står för ”hög kvalité i välfärden” och att ni orkar göra en ”kraftig uppräkning” av verksamheternas budget.
  Häromdagen redovisade skolchefen Göran Hedström vad Alliansens budget EGENTLIGEN innebär. Åtminstone för skolans verksamhet. Lärare kommer att försvinna och barngruppernas storlek inom barnomsorgen kommer att öka ytterligare, från en redan för hög nivå.
  Därför vill jag fråga dig:
  – Vad innebär det för dig att vi ska ha en ”hög kvalité i välfärden”? Innebär det att vi ska minska antalet lärare i skolorna? Innebär det att mina barn ska trängas med allt fler kamrater på samma yta, med samma låga antal förskollärare och andra anställda?
  – Vad innebär det för dig att det görs en ”kraftig uppräkning”? Innebär det att exempelvis lärartätheten ska öka, eller att barngruppernas storlek i barnomsorgen ska minska? Eller är det bara ett uttryck ni slänger er med för att en snålt tilltagen budget ska uppfattas som en satsning?”

 2. Hej Förälder!
  Jag är politiker i Miljöpartiet och har uppdrag att sitta i Utbildningsnämnden och utveckla bland annat Westerlundska gymnasiet. Jag är dessutom förälder till fyra barn så skolpolitik är viktigt för mig av flera orsaker. (och barnen går både i friskolor och kommunala skolor)

  Sedan 2006, då vi för första gången diskuterade Enköpings skolors kunskapsresultat och resurser i en nationell jämförelse, har jag på olika sätt kämpat för att lyfta den frågan till diskussion och debatt.

  Tittar vi på siffrorna för budgeten så har skolan sedan 2006 fått en ökning av sina resurser med 34%. Under samma tid har kommunen i genomsnitt fått 44% högre budget och äldrevården hela 72%. Den uppenbara slutsatsen blir att Enköping mjölkar ur skolan budget till förmån för andar verksamheter eftersom den borgerliga majoriteten vägrar att öka kommunens inkomster genom att höja skatten (bara 69 kommuner av 290 har lägre kommunalskatt än Enköping).

  Vi får då den situation vi nu har med låga kunskapsresultat och nedskärningar av skolpersonal vilket är mycket allvarligt och absolut inte försvarbart. Vi behöver satsa mycket mer för elevernas skull, inte mindre.

  Miljöpartiet ville i årets budget därför höja skatten med 65 öre och ge huvuddelen av detta till skolorna i Enköping för att man skulle kunna öka resurserna och förbättra lärarans löner och kompetens med riktade satsningar.

  Jag har tidigare varit politiskt aktiv i Folkpartiet men bytte parti till stor del beroende på att alliansen så ensidigt låter sin lågskattepolitik gå ut över nästan all kommunal verksamhet och framförallt då skolorna. Det är en väldigt kortsiktig politik som gör mig både frustrerad och riktigt förbannad.

  Vi kan mycket bättre i Enköping och vi borde veta mycket bättre än att hantera skolan på detta viset.

  Hälsningar
  Tomas Rådkvist

 3. Helena Proos säger:

  Hej
  Jag är politiker för socialdemokraterna och jag har två barn.
  Ett barn går på Munksundsskolan och ett på Västerledsskolan. Vad det gäller skolor så anser jag att mer resurser ska läggas på fler vuxna i skolan , vi måste dock se över våra kostnader då vi fått ett antal friskolor i vår kommun vilket gör att färre elever går i den kommunala skolan. Vi måste göra förändringar för att matcha den skolkostym vi har idag. Men vi måste göra denna förändring med barnens bästa för ögonen. Nu minskar kommunen ner med 1 skola då man lägger ner västerleden ( vilket är ett svårt beslut för det är barn som drabbats, och vi signalerar att deras val var inte lika viktigt som ett friskoleval…..) men fakta kvarstår de är bara de kommunala skolorna som vi kan minska på. Vi hoppas på att vinna valet nästa år och då är skolan en av våra viktigaste frågor..det gäller att se över organisationen så den kan utföra sitt uppdrag att varje barn i vår kommun ska kunna gå ut skolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Det gäller att då att ha rätt bemanning på alla nivåer. resurserna måte alltid vara så nära eleven som möjligt.

  Med vänliga hälsningar
  Helena Proos

 4. Annika Lindbom säger:

  Hej.
  Den senaste tiden har nått hänt… Förr skröt jag och var stolt över förskola/skola här i Enköping. I angränsande kommuner har det vart bedrövligt till och från, och nu är skolpesten här hos oss med. Mina barn går i Grillby skola, och trots att vi blir försökrade av rektor och verksamhetschef så är vi inte trygga när vi lämnar våra barn. Två ggr har det brunnit på skolan utan att teknisk undersökning kan påvisa att det finns en uppenbar brandkälla, vi får hem brev där vi ska intervjua våra barn, känslan är att alla barn är misstänka. Om man bortser från det så är det flera barn som haft insatser i skolan, som numer inte behövs! En grupp elever har desutom utsett sig till rastvakter och spöar de barn som inte lyder reglerna på skolgården, detta var inget problem förra året! och om nu bemanning och allt ser likadant ut? ja det är iaf svaret vi får när vi är näsvisa och lite allmänt bråkiga, Ja om vi får något svar alls!

 5. Charlotta Due säger:

  Min korta kommentar till skolsituationen och politikers inställning till skolan: Politiker som sätter sina barn i friskolor har uppenbarligen bedömt den egna kommunens skolor som för dåliga för sitt barn! Vad är det för förebild för andra föräldrar att välja kommunala skolor? En sådan politiker har för mig ingen trovärdighet. Vill man som politiker i Enköping, och i några fall även som anställd av kommunen för att leda denna, se sig som företrädare för kommunen Enköping, då får man även visa att man har tilltro till de kommunala skolorna och därmed sätta sina barn i dessa. Att som politiker i kommunen istället ha sina barn i friskolor är att visa att man ej tror på sin egen kommun! Jag har mina barn i kommunal skola och är mycket nöjd och kommer att forstätta låta dem gå kommunalt.

 6. Jag tycker att politiker i huvudsak bör vara förebilder i så måtto att man är konsekvent i förhållande till den politik man driver. Miljöpartiet har en positiv inställning till friskolor, bland annat eftersom det ger en bredare möjlighet att hitta en pedagogik som passar barnen. Tycker man att det är viktigt med utepedagogik så finns Robinson, gillar man estetiska ämnen finns Entréskolan osv.

  Det innebär förstås inte med självklarhet att man inte har tilltro till kommunens skolor. Att många oppositionspolitiker har låg tilltro till den borgerliga majoritetens förmåga att leda och utveckla kommunens skolor är nog däremot otvivelaktigt och den nuvarande skolbudgeten är bara ett exempel på det.

  /Tomas

 7. Marié Karlström säger:

  Hej!
  Jag är inte bara politiker för Socialdemokraterna i Enköping, jag är också anställd i Enköpings kommun som förskollärare. Den satsning som majoriteten säger sig ha gjort i budgeten är inget som vi kommer att märka av i förskolan eller grundskolan! Vi märker redan nu att man undviker att sätta in vikarier vid sjukdom, och vi får inte köpa pedagogiskt material. Men det viktigaste är ändå att det finns många lärare och vuxna för våra barn, för omsorg och trygghet! Hur kommer det att bli med det, om 55 tjänster försvinner nästa år? Det är inte mindre personal som behövs det är fler!!
  Det vore intressant om någon av våra styrande allianspolitiker ville ”jobbskugga” en vecka och få en insikt om vad konsekvenserna av ”skolsatsningen” blir! Hör av er!!

  Jag har tre barn mellan 15 och 26 år och dem har gått i kommunal skola. Tanke på att välja en friskola har aldrig varit aktuellt för oss!
  /Marié

 8. Micke Carlsson säger:

  Hej!
  Enköpings skolor lever kvar på 90 talet. Finns ingen tillgång till digitala läromedel även då läroplanen kräver det. Om du frågar kommunen så beror det på att dom skapat en ny IT-Avdelning som saknar avtal och möjligheter att köpa in datorer?!!? Hallå??? Kan det verkligen vara sant? Bara att inse att kommuner saknar kompetens att hantera IT!! Kan inte vara kul för skolledningen Skapa en modern skola med modern IT. Kommunal skola snurrar stenciler medans de privata erbjuder tidsenligt it.stöd. Såhär vill jag inte att mina skattepengar hanteras.

 9. Neil Ormerod säger:

  Hej!
  Jag heter Neil Ormerod och är ledamot i Utbildningsnämnden (alltså Westerlundska/Komvux/SFI osv) för Vänsterpartiet. Vi tycker att alla barn ska ha rätt till en bra, likvärdig utbildning oavsett sina egna förutsättningar. Därför vill vi (liksom Mp) höjer skatten och satsar mer på skolan – särskilt vad gäller de barn som behöver extra stöd.
  Micke har, förresten, helt rätt angående digitala läromedel. Det är under all kritik att, t ex nya elever på gymnasiet har inte fått rätt digitala hjälpmedel i tid på grund av kommunens byråkrati. Men det är bara ett exempel av hur man inte prioriterar skolan som man borde.
  Jag har två barn; den yngsta går på en föräldrakooperativ förskola och den äldsta i en kommunal skola. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att sätta barnen i en vinstdriven skola. Jag litar inte på friskolor, helt enkelt. Men, jag tycker inte att man kan kräva av politiker att de ska göra nåt annat än det som de tycker är bäst för sina barn under det rådande systemet, även de, som jag, som vill förändra det systemet. Alltså, anledning till att jag är emot vinster i skolan är inte att jag är Vänsterpartist – jag är Vänsterpartist för att jag är emot vinster i skolan (och vinster i välfärden överhuvudtaget).
  Som sagt vår äldsta går i Bergvretenskolan och där har vi redan känt av personal neddragningar – trots att skolan är överfull, så det är inte tal om att behöva slimma kostymen. Det är fler barn som har börjat förskoleklassen i år, men färre lärare. Och vårt barns klass har också fått minskat personalresurser.

 10. Gunnel Bergman säger:

  Hej förälder!
  Jag är politiker, miljöpartist, och sitter i kommunstyrelsen. Mina egna barn är vuxna nu, men det betyder inte att jag slutat engagera mig i skolfrågor. Enligt min och Miljöpartiets mening är det en dumsnålhet utan like att inte satsa på skolan. I år görs/har gjorts personalnedskärningar. 2014 blir det mer av den varan. Det som den styrande (m)ajoriteten försöker framställa som ”satsning” på skolan i sin budget visar sig i själva verket, enligt skolförvaltningens egna analyser, vara en kraftig neddragning.
  För att varje elev ska kunna utveckla sitt bästa jag behövs måttligt stora grupper, engagerade och välutbildade pedagoger och annan personal, tillgång till stödinsatser så tidigt som möjligt och en elevhälsa med resurser att arbeta proaktivt. För att kunna förverkliga det och göra en verklig satsning på skolan i vår skuggbudget valde vi i Miljöpartiet att föreslå en skattehöjning på 65 öre. Det är en investering i våra barns framtid. Det får det kosta för att vi ska ha en skola och en omsorg som vi kan vara stolta över.
  Hälsningar
  Gunnel Bergman

Lämna en kommentar

*