Dags att sparka skolchefen?

Om skolchefen i Enköping, Göran Hedström,  istället hade varit tränare för ett fotbolls- eller ishockeylag kan man vara ganska säker på att han snart skulle få sparken.

Hans förvaltning har inte levererat det politikerna vill. Frågan är vad lärare och föräldrar sätter för betyg på skolchefen?

Skolchefen Göran Hedström

Skolchefen Göran Hedström

När Hedström presenterade sitt sparförslag och sin konsekvensanalys över utvecklingen för skolan i Enköping i veckan så gav han på sätt och vis sig själv ett klart underbetyg. Besparingskraven är ju en följd av att skolförvaltningen inte klarar att hålla sina kostnader inom ramen för den av politikerna givna budgeten.

Jag minns när jag för ett antal år sedan, tillsammans med Håkan Wall, uppvaktade kommunalrådet Anna Wiklund eftersom föreningen All Världens Musik hamnat i ekonomiska svårigheter och ville ha ett extra anslag. Då förklarade Anna klart och tydligt att ”man får hålla sig till sin budget” och några extra pengar blev det inte. Sedan visade sig i efterhand att det var bra för föreningen behövde egentligen inte något extra bidrag. Situationen berodde istället på några missar i bokföringen, så läget var inte alls så förtvivlat som det såg ut. Men det är en annan femma.

Skolan kommer i år att redovisa ett underskott på åtskilliga miljoner (tio) och skulle nästa år riskera att gå med ett dubbelt så stort underskott om man inte anpassade verksamheten efter den budgetram som fullmäktige anvisat.

I det läget brukar chefen få skulden. Och hade det, som nämnts inledningsvis, handlat om idrott på toppnivå hade chefen suttit väldigt löst.

Nu är det ju lite annorlunda så möjligen får Hedström behålla jobbet?

Politikerna är överens om att höga krav ska ställas på skolan och att skolan ska leverera ett toppresultat. Problemet är att de inte är överens om hur det ska gå till eller vad det ska få kosta. Och Göran Hedströms problem är att vissa saker kostar mer än politikerna vill att de ska kosta. Han måste ju följa skollagen och leverera det som bestäms högre upp än i Enköping.

Jag presenterade för några veckor sedan en enkät här med skolpolitikerna. Företrädare för alla partier utom Sverigedemokraterna gav sina svar. Gå gärna tillbaka och läs dem.

En del av de ekonomiska problem som skolförvaltningen har att hantera beror på tillkomsten av friskolor och att många elever valt dem istället för de kommunala skolorna. Det har givetvis varit svårt att förutse exakt hur många elever som skulle göra det valet, men att Entréskolan skulle etablera sig i Enköping från höstterminen har varit mer eller mindre känt i ett år. Det rådde visserligen lite oklarhet kring om skolan skulle få sina tillstånd med byggnaden klar i tid men att skolan skulle komma var känt. De verkar förvaltningen inte riktigt ha tagit på allvar? Men där ”försvann” nästan 100 elever från de kommunala skolorna.

Osäkerheten som under ett par år rått kring Munksundsskolan, Västerledsskolan och Enöglaskolan kan ha påverkat en del föräldrar att välja fristående skolor istället för de kommunala.

Är det politikerna eller förvaltningen som skapat den osäkerheten?

Kunde förvaltningschefen ha varit tydligare? I så fall kanske han behöver bytas ut?

Är det politikernas fel så kommer chansen att rösta bort dem nästa år? Om man räknar med att andra ska göra jobbet bättre!

En sak kan vi i alla fall vara överens om. Vi vill ha den bästa tänkbara skolan i Enköping för våra barn.

Om Roland Nordqvist

Roland Nordqvist, journalist i Enköping sedan 1993. Yrkesverksam i ett halvt
sekel. Även känd som skådespelare. Google+

Trackbacks

  1. […] skriver Roland Nordqvist på sin nättidning Enköpingssidan och ställer frågan om det är dags att sparka skolchefen. Anledningen till frågeställningen är […]

Lämna en kommentar

*