Bygg den nya skolan på Västerleden!

Munksundsskolan och Västerledsskolans vara och icke vara är en fråga som självfallet engagerar många. Jag förstår att föräldrar på Munksundet vill ha en skola inom 150-500 meter från kökstrappan. ”Småskalighet” har blivit veckans modeord. Hans Sundström företräder föräldrarna i området och driver självfallet frågor som ligger i Munksundsfamiljernas intresse, såsom ”närhet till gröna miljöer och frisk luft”.

Jag tänker så här: Hur ska kommunen investera för att ha en långsiktigt hållbar lösning för driften av en skola? Ska vi satsa på småskalighet? Då kanske vi ska öppna upp byskolan igen, så alla kommunens barn kan promenera till sin skola. Varför inte en skola i Boglösa eller Torstuna? Eller så samlar vi kompetensen i en skola som kan erbjuda en miljö som alla barn kan dra nytta av, oavsett individuella behov och krav. Jag ser bara fördelar i att ha EN skola i de västra stadsdelarna.

Bygg en skola på Västerledsskolans fastighet som samlar upp elever från Munksundet, Lillsidan, Västerleden och Enögla. Då får vi en skola med brett och stabilt elevunderlag, bra kompetens inom lärarkåren och alla nödvändiga stödfunktioner som i en liten skola kan vara svårt att lösa på bra sätt. Enöglaskolan står inför enorma renoveringsbehov vilket även gäller Västerledsskolan och Munksundsskolan. Riv alla tre skolor och bygg en ny fräsch skola på Västerleddskolans fastighet. Kommunen frigör då ytor där Enöglaskolan och Munksundsskolan finns, vilka kan säljas (för byggnation av villafastigheter och/eller hyreshus) och delvis finansiera bygget av den nya skolan.

Att hävda att avståndet skulle vara ett problem är svårt att förstå. Det finns inskrivet i gällande reglemente vilket avstånd det max får vara för att elever ska ha skolskjuts eller inte och med en placering på Västerledsskolans fastighet når de flesta elever skolan inom gällande gränser, utan behov av skolskjuts. Närhet till gröna miljöer och frisk luft har nämnts i E-Ps reportage. Jag ser inte att luften och närheten till grönområden skulle vara sämre med mitt förslag kontra att bygga en skola på Munksundet.

Ser man till kommunens utvecklingsplan har vi om 10-20 år med största sannolikhet expanderat mer västerut, mot den 2:a vattenparken, väster om gamla E18-rondellen. Det innebär att en skola på Västerledsskolans fastighet på ett bättre sätt fångar upp de elever som i en inte för avlägsen framtid behöver en skola i sitt närområde.

Johan Öberg

Lämna en kommentar

*