Blog
Home Blog

Efter Mälarens stränder

Är du en av dem som älskar vatten och som alltid längtar ut på sjön när du är ledig? Vi har gott om Mälarstrand inom Enköpings kommun, kanske inte så många allmänna och öppna badplatser men absolut många fantastiska platser för strandh

Sex av åtta partier svarade eleverna

Intervjuerna har gjorts av åk 3 på ES-programmet Westerlundska gymnasiet inom kursen Konstarterna och samhället. Frågorna har skickats via mail till respektive politiker och också besvarats med mail tillbaka. Från KD och SD har eleverna inte

Estetelever intervjuade Enköpingsbor

Estetik kan vara mycket, för somliga ett levnadssätt. Enligt Svt Nyheter kan exempelvis musik till och med ha en läkande kraft. En studie från Karolinska Institutet visar att elever får en bättre balans i skolan, om det finns estetiska ämnen p

Folkpartiet inför valen

2014 är ett dubbelt valår. Den 25 maj röstar vi i Europavalet och i september är det dags för val till riksdag, landsting och kommuner. I början av året bad vi därför de lokala partier som är representerade i Enköpings kommunfullmäktige

Enköpings historia

I motsats till exempelvis Sigtuna som är den medvetet anlagda staden, har Enköping naturliga betingelser att tacka för sin tillkomst. Enligt Salvius låg staden på "en mycket behaglig och till en del högländt ort vid Mälaren, mellan två stora

Vänstern ger besked inför valet

2014 är ett dubbelt valår. Den 25 maj röstar vi i Europavalet och i september är det dags för val till riksdag, landsting och kommuner. Jag har därför bett de lokala partier som är representerade i Enköpings kommunfullmäktige om svar på ne

Hotell i Enköping

Enköping är en ganska liten stad men tack vare sin närhet till natursköna Mälaren och städer som Stockholm, Västerås och Uppsala har staden blivit en populär ort att lägga bland annat team-träffar och konferenser på. I det numera rivna st

Musikklubben kanske ska söka nya vägar?

Oron är tydligen stor för närvarande i Enköpings musikklubb inför Upplevelsenämndens sammanträde i kommande vecka. Då ska nämnden fatta beslut om det ryms något bidrag till musikklubben inför nästa år, i budgeten. Enligt ett uttalande a

I morgon, fredag, får Tapas-baren beskedet

I morgon, fredag, offentliggör socialnämnden i Enköping sitt beslut i det infekterade ärendet om huruvida den nya Tapas baren i Enköping ska få sitt utskänkningstillstånd eller inte. Beslutet fattades av nämnden redan i måndags men komm

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.