Åtta av tio politiker hoppade av

Ingvar Smedlund lämnade uppdraget som ordförande i skolnämnden i somras.

Ingvar Smedlund lämnade uppdraget som ordförande i skolnämnden i somras.

Drygt åtta av tio ledamöter i utbildningsnämnden har bytts ut sedan förra valet.  Fyra av tio ledamöter i Upplevelsenämnden är nya. Det beror på att ledamöter, av högst varierande skäl, valt att lämna sina uppdrag i förtid.

Var fjärde ledamot i skolnämnden är ny sedan valet och mer än var tredje ledamot av vård- och omsorgsnämnden har hoppat av.

Demokratikommittén har kartlagt avhoppen och tycker nu att det är dags att analysera orsaken till avhoppen.

I vissa fall handlar det om att partier låtit sina representanter byta nämnd och då är det ju egentligen inget avhopp. Däremot leder det till dominoeffekter.

Demokratikommittén föreslår att respektive nämndordförande ska ta ett ansvar för att ha ett introduktionssamtal med de nya ledamöterna och dessutom ett avvecklingssamtal med den ledamot som avsäger sig sitt uppdrag.

Kommittén pekar på det ansvar som det innebär att åta sig ett uppdrag och vikten av att skaffa sig nödvändiga kunskaper.

Det gäller även i den övergripande församlingen, kommunfullmäktige, där det kan vara svårt med rutiner och att ha den tid som krävs för att skaffa sig kunskaper i alla frågor.

Kommittén har konstaterat att stödet för nya ledamöter upplevs som otillräckligt. Tonen sätts av att den utbildning som finns måste genomföras på fritiden och utan ersättning.

Demokratikommittén föreslår att utbildning anordnas av fullmäktige och att någon form av ersättning utgår. Det ser man som en förutsättning för att nya ledamöter ska delta i utbildningen.

Ledamöterna bör få utbildning i dels arbetsformerna i församlingen, kommunallagen, organisation, budget och övergripande kommunkunskap.

Men även partierna bör ta ett ansvar för att utbilda sina representanter, framhåller kommittén.

Ett sätt att underlätta för ledamöter är att anpassa sina sammanträdestider så att de passar ledamöterna i så stor utsträckning som möjligt.

Så här har avhoppen fördelat sig: Utbildningsnämnden 13 av 16 ledamöter, Upplevelsenämnden sju av 16, Vård och omsorg sex av 16, Skolnämnden fyra av 16, socialnämnden och tekniknämnden två av 16, miljö och stadsbyggnad en av 16. (Siffrorna gäller alltså både ordinarie ledamöter och ersättare). Kommittén har inte redovisat hur många fullmäktigeledamöter som avgått och ersatts.)

Om Roland Nordqvist

Roland Nordqvist, journalist i Enköping sedan 1993. Yrkesverksam i ett halvt
sekel. Även känd som skådespelare. Google+

Lämna en kommentar

*