Svar på skolfrågorna från Rolf Carlsson (S)
Home BlogNyheterSvar på skolfrågorna från Rolf Carlsson (S)
no image

Svar på skolfrågorna från Rolf Carlsson (S)

Efter Entréskolans etablering i Enköping i höst har nu drygt 700 av kommunens elever valt någon av de sex fristående skolorna istället för de 13 kommunala. Därför hat jag ställt 10 skarpa frågor till partiernas representanter i skolnämnden. I dag svarar Rolf Carlsson, socialdemokrat.

1.       Vilken tror du är främsta orsaken till att eleverna väljer de fristående skolorna?
Svar: Jag är övertygad om att många föräldrar tycker att det är lite finare att ha sina barn i en friskola.
2.  Tror du att de här eleverna väljer bort de kommunala skolorna?
Svar: Mann väljer kanske inte bort kommunala skolor utan väljer just en friskola för att det är ”Lite finare”. Varför skulle man annars köpa grisen i säcken och välja som i somras Entréskolan utan att veta ett dugg om vare sig lokaler, personal, tillgång till specialsalar eller rättare sagt brist på tillgång till specialsalar för slöjd, idrott o s v?
3: Om ja på förra frågan: vilken är den främsta anledningen, enligt din personliga uppfattning?
Svar: Det är inte objektiva bedömningar utan snarare subjektiva värderingar där det som jag tidigare sagt handlar om vad som är inne, vad som är häftigt, vad kompisar väljer o s v.
4. Att eleverna väljer andra än de kommunala skolorna ger stadigt ökade kostnader eftersom man i de kommunala skolorna inte kan ställa om så snabbt till det minskade elevantalet. Lokalkostnaderna finns ofta kvar och även vissa personalkostnader. Hur ska man hantera det?
Svar Eftersom fritt val av skola är en realitet måste helt enkelt kommunen anpassa sin kostym därefter. Det har ännu inte gjorts i Enköping. Den kommunala grundskolan har inte stängt ett klassrum trots att omkring 800 elever idag går i skolor hos andra huvudmän.
 5.   Vad kan man göra för att öka de kommunala skolornas attraktionskraft och konkurrensförmåga? Ge gärna några konkreta exempel.
Svar: Det är ingen lätt uppgift eftersom det enligt mina teorier inte rör sig om objektiva jämförelser. Självklart måste den kommunala skolan bättre än hittills marknadsföra sina fördelar som exempelvis bättre specialsalar, större lärartäthet och liknande.
6.   Innebär etableringen av allt fler friskolor också att kommunen får svårt att konkurrera om duktiga lärare?
Svar: Vi har faktiskt upplevt ett trendbrott och har idag ett par rektorer i den kommunala skolan som lämnat friskolor. Jag tror att lärare går samma väg.
 7.       I så fall – hur möter man det?
Svar: Statistiken visar att friskolorna har större barngrupper och fler lärare som är obehöriga. Det kommer att straffa sig.
 8.       Hur påverkar den här utvecklingen planeringen av den nya skolan som ska ersätta Munksundsskolan?
Svar: Jag ser inget direkt samband med dessa frågor och frågan om hur ”Munksundsproblematiken” ska lösas
9.       Hur påverkas utvecklingen för andra befintliga skolor?
Svar: Vi följer utvecklingen av hur elevströmmarna går och får självklart parera friskolornas utveckling. En rätt tydlig trend är att Skolinspektionens tillståndsgivning blir njuggare.
10.   Drabbas skolorna utanför tätorten hårdare?
Svar:  Skolorna utanför tätorten får ta del av utarmningen av den kommunala skolan, vilket är en negativ konsekvens av hela friskolereformen. Som framgår av mina svar på frågorna tycker jag att friskolorna kommit att starkt bidra till den svenska skolans försämring. Jag tycker, till skillnad från många skolpolitiker även i mitt eget parti, att valfrihetens pris är alldeles för högt! Pedagogisk forskning visar, att barn är varandras resurser. Disponentens dotter och smedens son gick förr i samma skola och bidrog till varandras utveckling, en konstruktion som vi nu saboterat!

  • Comments
  • 1
Hermine Lindqvist
48 Years 11 Months 10 Days 18 Hours 4 Minutes 56 Seconds ago

Många kloka svar som jag känner igen som förälder till barn som nu snart ska välja ny skola.

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.