Registreringen ett hot mot demokratin
Home BlogNyheterRegistreringen ett hot mot demokratin
no image

Registreringen ett hot mot demokratin

Registreringen av romer är inte en romsk fråga utan ett direkt hot mot den svenska demokratin! Det konstaterar Susanna Hedman, fritidspolitiker i Enköping som när hon valdes in i fullmäktige i senaste valet troligen blev den första kvinnliga politikern i landet med romsk bakgrund.

Susanna är upprörd över de senaste dagarnas avslöjande i media om den skånska polisens registrering av romer och hon har ägnat många tankar över vad det innebär.
-En känsla är att det är bra att det kommit fram i ljuset att registret finns, men samtidigt är det förstås skrämmande att registreringen gjorts och då av den myndighet som är satt att övervaka lagarna i landet.
-På ett sätt blir man överraskad men samtidigt inte, säger hon och erkänner att hon är väl medveten om hur romer behandlas och betraktas.
Hon konstaterar att i Enköping, där hon är bosatt sedan drygt åtta år då hon flyttade hit från Gävle, känner hon ett betydligt mer positivt bemötande än när hon lämnar staden.
-När familjen åkte på semester till Dalarna vid ett tillfälle dubbelbokade jag för att vara säker på att vi skulle få någonstans att bo. Det händer ju att romer nekas ta in på hotell. För säkerhets skull pratade jag då en bra stund
med personen där vi skulle bo och var mån om att ge ett gott intryck. Det gick bra.
-I Enköping däremot har jag, även innan jag blev lite mer känd i egenskap av politiker, alltid känt mig positivt bemött. Och det blir jag fortfarande även av dem som inte vet att jag är politiskt engagerad.
Det som skrämmer Susanna med registreringen är inte att den riktat sig mot just romer.
-Vem vet vilka fler grupper som är registrerade? Sverige har ju en historia av registrering av romer på 1940-talet.
DEMOKRATIFRÅGA
-Därför anser jag att det här registret direkt riktar sig mot demokratin. Att göra det till en romsk fråga är att förminska problemet.
-Min första reaktion var dock, som hos de flesta, att jag kände mig kränkt.
Oavsett om jag själv finns med i registret eller ej.
-Men man kan ställa sig frågan om vad som hänt om det här registret handlat i fel händer?
Själv har hon inga släktingar i Skåne men även om registret upprättats där har hon läst att även romer bosatta i Västerås och Södertälje finns med.
-I DNs artikel nämndes också att det fanns en fritidspolitiker. Jag vet inte om det var jag eller någon annan.  Även om jag inte känner till fler romer som är engagerade politiskt så kan det finnas, konstaterar hon.
Susanna berättar att det finns fem grupper av romer, bland de cirka 50 000 som finns i landet. De är resande, finska, Caldaras, Lovara och Arli. Själv tillhör hon alltså gruppen med finskt ursprung.
-Några av grupperna klär sig inte som vi i typiska kläder utan och då märks de inte lika mycket. Av förklarliga skäl är några inte så öppna med att de är romer.
När Susanna valde att engagera sig politiskt togs hon givetvis emot med öppna armar av miljöpartiet. För partiet betydde det också en PR-mässig framgång eftersom hon var först med sin bakgrund. Men Susanna har också blivit en tillgång för partiet eftersom hon har ett starkt engagemang och gärna tar debatterna i fullmäktige.

  • Comments
  • 0

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.