Musikklubben kanske ska söka nya vägar?
Home BlogKrönikanMusikklubben kanske ska söka nya vägar?
no image

Musikklubben kanske ska söka nya vägar?

Oron är tydligen stor för närvarande i Enköpings musikklubb inför Upplevelsenämndens sammanträde i kommande vecka. Då ska nämnden fatta beslut om det ryms något bidrag till musikklubben inför nästa år, i budgeten.
Enligt ett uttalande av klubbens ordförande, Lars Wall, i Enköpings-Posten verkar det som om verksamheten är allvarligt hotad om bidraget, på 45 000 kr, uteblir.
Det handlar då inte bara om det kommunala bidraget utan även om ett bidrag från Statens kulturråd.

Utan bidrag kommer klubben inte att kunna överleva, förklarar Lars Wall.
Med tanke på vilka ekonomiska problem som Upplevelsenämnden kämpat med de senaste åren så är det förstås förståeligt att man nu valt att låta alla föreningar söka bidrag istället för att rutinmässigt fortsätta att låta dem rulla på år efter år. Nu ska alla bidrag vägas mot varandra och rymmas inom nämndens budget. Egentligen en självklarhet kan det tyckas, men å andra sidan har ju föreningarna vant sig vid att kunna budgetera en viss summa och sedan få den.
Jag kan dock i det här sammanhanget inte låta bli att tänka på vad vissa politiker uttalade när frågan om bidrag till Finska Föreningens lokal var aktuell: ”ska man verkligen bevilja bidrag till vuxna människors fritidsverksamhet?”.
Mot det kan man ställa ett uttalande av Lars Wall: ”kulturen har sällan klarat att bära sina egna kostnader”.
Frågan jag ställer mig är: vilken skillnad är det på den kultur finska föreningen erbjuder och den som musikklubben bjuder? Jo, jag är väl medveten om att Sampos verksamhet skiljer sig högst avsevärt från musikklubbens och att exempelvis bingo knappast kan kallas kultur. Men i båda fallen handlar det om verksamhet för vuxna människor och kultur är ett vitt begrepp.
När det gäller musikklubben, som tidigare hette Enköpings jazzklubb, så är det en ganska smal målgrupp som attraheras och om jag inte misstar mig helt består publiken i hög grad av äldre herrar. Inget fel på det naturligtvis.
Men jag kommer osökt att tänka på hur vissa ungdomsföreningar låter sina aktiva sälja allt möjligt för att dra in pengar tillverksamhet. Ibland är det korv, ibland är det kläder och en gång för inte så länge sedan var bingolotter en viktig för att inte säga nödvändig inkomstkälla för de flesta ungdomsföreningar.
Kanske har tiden kommit dit att även föreningar med äldre medlemmar, som musikklubben, måste söka sig nya inkomstkällor.
Det är ju knappast någon nyhet att politikerna gärna vill ha både upplevelser och kultur men när det ska sparas (och det ska det ganska ofta) så är det här som det sparas mest.
Att då vara beroende av bidrag känns inte särskilt tryggt för föreningar av vilket slag det vara månde. I all synnerhet som man kan vara övertygad om att politikerna i de flesta fall prioriterar bidrag till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet.
Det vore väl tråkigt om musikklubben skulle tvingas lägga ner, men innan man funderar i de banorna kanske medlemmarna skulle försöka hitta andra inkomstkällor?

  • Comments
  • 4
Lars Wall
48 Years 11 Months 10 Days 18 Hours 8 Minutes 16 Seconds ago

Staten har genom Statens Kulturråd bestämt sig för att stödja en del av den kulturverksamhet som bedrivs i landet pga att det finns smalare kultur som inte kan bära sina egna kostnader. Föreningar söker bidrag och det fördelas efter den omfattning och den inriktning föreningarna har om de anses arbeta med ideella krafter. Utan ideella krafter skulle det mesta av föreningslivet inte finnas. Men Kulturrådet matchar bara bidraget till motsvarande vad kommun eller region lämnar i bidrag.
Betr sponsorer så får vi inte det för den jazzverksamhet vi bedriver. Däremot när vi arrangerar t ex blues eller folkrock kan vi locka sponsorer, men det finns andra kommersiella krafter som arrangerar minst lika bra blues etc som vi, så där är nog behovet täckt ändå.
Det är väl bara frågan om Enköping ska erbjuda den speciella kultur som jazzen är eller inte. Musikklubben har arrangerat konserter under 23 år och hoppas kunna fortsätta med det. Vi arrangerar 10-12 jazzkonserter för en ganska trogen publik. Om herr redaktören skulle ha besökt någon av dessa skulle han ha sett att publiken till övervägande del består av damer, inte ”gubbar”. Om vi skulle höja biljettpriset till det dubbla skulle säkert 80% av publiken utebli.
Det bidrag Enköpings MusikKlubb får återinvesteras till en del till samhället i form av annonsintäkter för tidningar, tryckkostnader för affischer och biljetter, lokalkostnader, förtäring som vår publik köper på våra spelplatser etc.
På samma sätt är det om Upplevelsenämnden inte stödjer att Enköping får arrangera en Jazzriksdag med hundratalet delegater från hela landet. Omsättningen till näringen i kommunen med hotell, konferens, transporter etc skulle ge ca 300 000 kr, varför ett bidrag skulle ge en direkt avkastning till samhället.
Slutligen – om kultur bara erbjuds på marknadens kommersiella villkor skulle vi få ett mer utslätat utbud.
Tror i alla fall Lars Wall, ordf i Enköpings MusikKlubb.

Roland Nordqvist
48 Years 11 Months 10 Days 18 Hours 8 Minutes 16 Seconds ago

Skälet till att jag inte besökt era arrangemang är att musiken inte lockar mig. Har aldrig varit någon vän av jazz. Däremot har jag lång och gedigen erfarenhet av ideell föreningsverksamhet inom både kultur- och idrottsverksamhet. Jag är väl medveten om de problem som föreningslivet har eftersom allt färre människor vill arbeta ideellt. Det är en utveckling som jag starkt beklagar.
Jag förstår att det är svårt att locka sponsorer till något så smalt som jazz.

janne
48 Years 11 Months 10 Days 18 Hours 8 Minutes 16 Seconds ago

Kloka synpunkter Roland. Varken vuxna i Sampo eller i jazzklubben kan vara högst på prioriteringslistan.

Monica Landén
48 Years 11 Months 10 Days 18 Hours 8 Minutes 16 Seconds ago

Hur många fler medlemmar behövs det för att verksamheten ska gå runt?
Jag gick själv med för ca, ett år sedan, lite för den goda sakens skull men också för att jag gillar jazz. Det är långt i från bara jazzmusik som spelas och sjungs, i våras var det högklassigt ”rockblues” med The Erik B explosive 3.på Klara Hall.
Ju fler medlemmar desto desto större chans till ett varierat utbud.
Bli medlem idag!

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.