Monica Avås (m), ordförande i Skolnämnden
Home BlogNyheterMonica Avås (m), ordförande i Skolnämnden
no image

Monica Avås (m), ordförande i Skolnämnden

Efter Entréskolans etablering i Enköping i höst har nu drygt 700 av kommunens elever valt någon av de sex fristående skolorna istället för de 13 kommunala. I dag svarar skolnämndens ordförande Monica Avås (m) på de 10 frågor som ställts till skolpolitikerna.
1. Vilken tror du är främsta orsaken till att eleverna väljer de fristående skolorna?

Svar:Valfriheten
2.  Tror du att de här eleverna väljer bort de kommunala skolorna?
Svar:Inte nödvändigtvis, man kan vilja prova något annat.
3. Om ja på förra frågan: vilken är den främsta anledningen, enligt din personliga uppfattning?
Svar: se fråga 3
4. Att eleverna väljer andra än de kommunala skolorna ger stadigt ökade kostnader eftersom man i de kommunala skolorna inte kan ställa om så snabbt till det minskade elevantalet. Lokalkostnaderna finns ofta kvar och även vissa personalkostnader. Hur ska man hantera det?
Svar: Bättre framförhållning
5. Vad kan man göra för att öka de kommunala skolornas attraktionskraft och konkurrensförmåga? Ge gärna några konkreta exempel.
Svar: Ökad lärarkompetens, nya pedagogiska arbetsmetoder
6. Innebär etableringen av allt fler friskolor också att kommunen får svårt att konkurrera om duktiga lärare?
Svar: Konkurrensen ökar självfallet
7. I så fall? Hur möter man det?
Svar: Medarbetarsamtal för att utvärdera orsak och eventuella insatser
8. Hur påverkar den här utvecklingen planeringen av den nya skolan som ska ersätta Munksundsskolan?
Svar: Viss svårighet att bedöma hur stor skolan bör vara
9. Hur påverkas utvecklingen för andra befintliga skolor?
Svar: Svårt att veta beroende på från vilka skolor man kommer.
10. Drabbas skolorna utanför tätorten hårdare?
Svar: Om eleverna lämnar skolorna i Lillkyrka, Grillby, Fjärdhundra etc i stor utsträckning och nya elever inte kommer till dessa skolor så påverkas de på sikt.

  • Comments
  • 1
Hermine Lindqvist
48 Years 11 Months 10 Days 18 Hours 6 Minutes 9 Seconds ago

Som vanligt får man otydliga svar från M. Några kortfattat utslängda ideologiska floskler som ”valfrihet” och liknande. Vad innebär det mer konkret, det vågar de inte svara på…

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.