Sex av åtta partier svarade eleverna
Home BlogNyheterSex av åtta partier svarade eleverna
no image

Sex av åtta partier svarade eleverna

Intervjuerna har gjorts av åk 3 på ES-programmet Westerlundska gymnasiet inom kursen Konstarterna och samhället. Frågorna har skickats via mail till respektive politiker och också besvarats med mail tillbaka. Från KD och SD har eleverna inte fått svar trots upprepade frågor via mail. Där det står – har politikern valt att inte svara på en fråga.
Dessa frågor har ställts:

 1. Har du själv intresse av konstarter?
 2. Hur insatt är du i en kulturarbetares vardagliga arbete?
 3. Hur ofta går du på något kultur-evenemang i Enköping?
 4. Vad innebär begreppet kultur för ert parti?
 5. Tycker du att vår kommun har kulturell mångfald?
 6. Hur får vi ett kulturrikt samhälle i Enköping i framtiden?
 7. Hur stort utrymme ska kulturen få i Enköpings budget?
 8. Hur ser du på Estetiska programmets fortlevnad på Westerlundska gymnasiet?

Politikernas svar

Sara Danielsson Vänsterpartiet

 1. Har dansat jazz, tagit sånglektioner, gått Estetmusik på gymnasiet. Jag går gärna på musik-konserter, festivaler men är också intresserad av litteratur, teater och dans.
 2. Är inte så insatt. Kan tänka mig att det krävs hårt arbete för att kunna försörja sig och att man måste vara aktiv i jobbsökandet.
 3. Ungefär 3 ggr i halvåret på olika musikkonserter.
 4. Handlar om allt från underhållning till olika former av konst. Att människor ska kunna uttrycka sig fritt och därmed är det en viktig del av demokratin.
 5. Nej, vi i Vp vill återställa alla de nedskärningar som Alliansen gjort i Upplevelsenämnden som ansvarar för Kultur- och fritidsverksamheten i Enköping så att vi i stället kan få en kulturell mångfald.
 6. Kulturpolitiken måste tas på allvar. Vi vill främja och skapa förutsättningar för konstskapande på så väl det lekfulla planet som det professionella. Vi vill göra kulturarvet tillgängligt för alla t.ex. gatukonst, databaserade uttryck och grafitti. Vi vill ocksa ge bättre stöd till kulturföreningar som ”Vänskap utan gränser”. Partiet arbetarockså på riksnivå för att avgiften för kommunala Kulturskolor ska vara högst 300:-/termin.
 7. I dag går lite mindre än 5% av kommunens budget till Upplevelseförvaltningen. Vi vill öka förvaltningens budget med ca 3 miljoner. Vi vill att kulturen ska få ta en större plats i alla kommunala verksamheter, från förskola till äldreomsorg.
 8. För Vp och mig personligen är det en förlust att Alliansen valt att lägga ner det Estetiska programmet. Programmet ger en mångfald till WGY som gymnasieskola vilket också handlar om verklig frihet. Får vi i Vp bestämma så kokmmer programmet fortsätta att erbjudas eleverna.

Jessika Vilhelmsson Moderaterna

 1. Det är blandat. Finns en del böcker om arkitektur i min bokhylla. Besöker konstmuseer utomlands. Lyssnar på blandad musik. Var som yngre på popkonsert i Dalarna.
 2. Vet att många kulturarbetare bedriver sin verksamhet i form av enskild firma. Har många vänner som är kulturarbetare och deras verksamheter varierar mycket.
 3. Går så ofta jag kan på konsert.
 4. Absolut! Vi vill främja kulturell mångfald även för våra invånare som kommer från andra länder. Enköping kan alltid ha mer kultur, konst och idrott och det är något vi vill främja.
 5. Det är oerhört viktigt att kunna bevara kulturen men samtidigt ska kulturen inte stå i vägen för framtiden. Det har ju varit mycket diskussioner i Enköping kring Stadshotellet och utgrävningarna. Det gäller att kunna kombinera forntiden och historien med nutidens och framtidens behov. Vi vill möjliggöra för föreningar och skolor att ställa ut sina konstverk så alla kan ta del av konsten. En väl planerad, sammhanhållen och utvecklad stadskärna med stort utbud av idrott, konst och föreningar skapar förutsättningar för fler att flytta hit.
 6. Vi investerar just nu ytterligare 3 miljoner till Upplevelsenämnden som ansvarar för teater, dans, musik, film, bildkonst, kulturmiljövård m.m.

Gunnel Bergman Miljöpartiet

 1. Sjunger i kyrkokör och spelar. Familjen sjunger i kör och spelar i band.
 2. Är insatt i min egen kulturgärning. Kan bara ana hur andra kulturarbetare har det.
 3. Går så ofta jag kan men tyvärr kolliderar många intressanta evenemang med mitt jobb.
 4. Det som gör oss till människor, det är att samspela med omvärlden. Det ger oss livskvalité och har betydelse för hälsan. Kultur skapar möten mellan människor och grogrund för utveckling av nya idéer.
 5. Ja!
 6. Kulturskolan ska ha bredd och djup i utbud genom god lärarkompetens. Halvera avgifterna för Kulturskolan under mandatperioden – på sikt göra den avgiftsfri. Uppmuntra ungdomskultur t.ex. grafitti. Bygga upp en kulturhusverksamhet och skapa en vinterträdgård. Stöd i olika former behöver utvecklas för de föreningar och eldsjälar som bidrar till levande kultur i kommunens olika delar.
 7. I Mp:s budgetförslag 2015/2017 är Uppevelsenämndens andel ca 5%.
 8. Mp och jag personligen är ivriga förespråkare för att Estetiska programmet musik ska få leva vidare och gärna utvecklas.

Sverre Ahlbom Socialdemokraterna

 1. Ja.
 2. Kultur är oerhört viktigt för det samhälle vi eftersträvar. Kultur är en del av helheten och förut-sättningar för ett mänskligare samhälle.
 3. Ja, men det kan naturligtvis bli bättre.
 4. Minska avgiften för deltagande i Kulturskolan. Skapa bättre förutsättningar för de olika föreningarna i kommunen.
 5. Jättesvår fråga som inte går att svara statistiskt på. Vi vill inte se kultur som en kostnad utan mer som en investering.
 6. Vi tycker att programmet ska få finnas kvar.

Johan Svensson Centerpartiet

 1. Ja, framför allt musik.
 2. Inte jättemycket men jag vill att fler ska kunna leva på sin konst. T.ex. vill jag att vi ser grafitti som den konstform som det är.
 3. Ganska ofta på konserter i Klara Hall. Stället drivs på ett bra sätt och man får se både ”stort” och ”smått”.
 4. Kulturbegreppet ska vara brett och innefatta också smala konstformer. Kultur ska vara tillgängligt och finnas där människor befinner sig.
 5. Det finns mycket goda exempel på det i vår kommun, däremot kan vi göra mer och framför allt ska vi våga tänka nytt.
 6. Jag vill se en öppen konstutställning i Enköping under en period varje eller vartannat år. Där ska konsten dyka upp lite varstans – på torget, i affärer, vid Å-prommenaden Vi vill ha kvar och utöka stödet till föreningar och studieförbund. Centern vill att kommunen tänker nytt i de här frågorna. Ut med den dyra finkulturen från våra stängda myndighetslokaler så att fler kan få ta del av dem. Mer samarbete i skolan så alla elever får ta del av spännande aktiviteter inom konst och kultur.
 7. En exakt summa kan jag inte säga men jag vill att kulturen ska få ännu mer fokus i hela kommunen.
 8. Jag ser positivt på programmets framtid och är säker på att den utbildningen kommer gå en ljus framtid till mötes.

Jenny Gavelin Folkpartiet

 1. Ja, jag spelade gitarr under hela min skoltid.
 2. Inte mer än det jag hör från en släkting som är musiker.
 3. Så ofta jag kan.
 4. Ja. Kultur är viktigt. Kvalitativ skönlitteratur kan lära oss mer om oss själva och andra. En film kan tvinga oss till moraliska ställningstaganden. God konst kan få oss att se nya perspektiv.
 5. Vi har tillgång till bibliotek, teater, musik, konst, dans etc men utbudet kan bli större.
 6. Genom god tillgång och hög kvalitet av varierade kulturformer får vi ett kulturrikt samhälle.Vi vill gärna se mer av evenemang som t ex Kulturer i möte som bidrar till en levande stad och en stärkt gemenskap genom sång, musik, mat etc. Vi vill bevara och utveckla Kulturskolan. Vi anser att ett rikt kulturliv bidrar till kommunens attraktivitet.
 7. Svårt att ange någon procentsats. Men det är viktigt för folkhälsan.
 8. Om söktrycket är högt är det relevant att erbjuda det, annars får vi hänvisa till andra kommuner.
 • Comments
 • 0

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.