I morgon, fredag, får Tapas-baren beskedet
Home BlogNyheterI morgon, fredag, får Tapas-baren beskedet
no image

I morgon, fredag, får Tapas-baren beskedet

I morgon, fredag, offentliggör socialnämnden i Enköping sitt beslut i det infekterade ärendet om huruvida den nya Tapas baren i Enköping ska få sitt utskänkningstillstånd eller inte.
Beslutet fattades av nämnden redan i måndags men kommer inte att bli offentligt förrän på fredagen.
-Beslutet ska först justeras och därefter meddelar vi krögaren, berättar Bitte Myrsell, som är ordförande i socialnämnden.
Det har varit många turer i ärendet och skälet till att beslutet hamnade på politikernas bord var att den tjänstman som normalt tar beslut (på delegation) utsatts för påtryckningar.
-Det har varit ett märkligt ärende och jag är ärligt talat ganska trött på det, säger Bitte Myrsell. Det har snackats så mycket och vi har anmälts av krögarens ombud innan ärendet ens kom upp i nämnden. Den första gången vi hade det uppe var den 18 november.
I veckan dök det upp en person på Facebook som hävdade att beslutet skulle bli negativt och att han fått veta det av ordföranden.
Den uppgiften dementeras med eftertryck av Bitte Myrsell.
På Facebook har krogen fått stöd från ganska många Enköpingsbor, som anser att socialnämnden ofta är alltför rigid i sina bedömningar.
Skälet till att beslutet om utskänkningstillstånd ifrågasatts av tjänstemannen var att krogen varit sen med två skatteinbetalningar. Skulderna är dock reglerade.
-Jag har inte pratat med någon om beslutet, konstaterar hon. Den förste som får veta det är krögaren.
Har det gått prestige i ärendet, efter allt som sagts och skrivits om det?
-Nej, absolut inte, säger Bitte Myrsell.

  • Comments
  • 0

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.