Föreningar för en 10-åring
Home BlogNyheterFöreningar för en 10-åring

Föreningar för en 10-åring

I Enköping får nu ungdomar i åldern 10-15 år prova på olika idrotter, utan att de behöver vara med i någon förening. Projektet, som arrangeras av Enköpings kommuns upplevelseförvaltning i samarbete med bland andra SISU Idrottsutbildarna erbjuds de att under hösten prova på sju olika idrotter.
Starten sker med karate, veckorna 38-39 hos Jundokan Karate. De två följande veckorna (40-41) erbjuder Fanna BK fotboll. Därefter blir det brottning, gymnastik, konståkning, dans med Ena Bugg & Swing samt slutligen ju jutstu veckorna 50-51.
Enköpingssidan har bestämt sig för att erbjuda lite mer information om olika idrotter/verksamheter och har därför bett ett antal klubbar att besvara frågor om verksamheten och kostnaderna.
De tre klubbar som varit snabbast att svara är EAI friidrott, Brottarklubben och handbollsföreningen. Vi har alltså inte bara frågat de klubbar som är med i försöket.
När de kommer in fler svar på enkäten kommer de att redovisas här. Och är det någon klubb som vill presentera sig, utan att ha fått enkäten går det bra att besvara frågorna och skicka in dem så publicerar vi fortlöpande. Vi har valt att ställa frågorna rörande en 10-åring för att kunna få en rättvisande jämförelse.

EHF har plats för fler unga handbollsspelare.

EHF har plats för fler unga handbollsspelare.

  ENKÖPINGS AI – friidrott
För EAI Friidrott svarar Tomas Hammar, som är ansvarig för träningen för ungdomar från 10 år och uppåt.
1. Vilken verksamhet erbjuder ni för en 10-åring?
Svar: All form av friidrott 
2. Riktar sig er verksamhet till båda könen?
Svar: Ja
3. Är det stor övervikt av pojkar eller flickor i er verksamhet? I så fall
vilken grupp dominerar
.
Svar: Jämnt fördelat
4. Vad är medlemsavgiften per år i er förening
Svar: I friidrottssektionen är medlemsavgiften för familj är 400kr, ensam senior 200 kr, ensam ungdom som fyller 15 år under året 100 kr.
5. Vilken är träningsavgiften per termin eller tillfälle?
Svar: 500 kr
6. Hur ofta tränar/övar eleven?
Mellan 2-3 ggr/vecka
7. Vilken kostnad får föräldern räkna med för att köpa utrustning när barnet
börjar?

Svar: 300-2000 kr (spikskor, träningsskor, träningskläder)
8. Finns utrustningen att köpa begagnad till ett lägre pris?
Svar: Inte på det viset, men en del som vuxit ur sin utrustning brukar skänka sin utrustning till friidrotten.
9. Har ni plats för fler ungdomar i verksamheten, eller är det kö för att få
vara med?

Svar: Inget kö-system. Drop-in för nytillkomna. Sedan blir de som bildar en ”kärna” efter c:a 1 år en sluten grupp. Kvaliteten på träningen säkras på det viset både för den slutna gruppen och gruppen för nytillkomna.
10. Har ni tillräckligt med ledare eller är det ett problem?
Svar: Problemet är att få ledare som känner för att ta hand om en hel grupp.
EAI friidrott tänkte våren 2012 bara rakt av ställa in träningen för den så viktiga åldersgruppen 10-14 år men detta tog jag tag i och började så småningom med ”drop-in” vilket uppskattades väldeliga.
Jag är den ende tränaren i EAI som har upp till Elittränarutbildning och över 30 års erfarenhet som tränare.
Åldersklassen 10-14 år är även en för stor åldersindelning rent generellt.
9-11 år, 12-14 år passar bättre.
Friidrottsskolan lyfter varje VT i Januari upp de som ska fylla 10 år det året till ”äldregruppens” träningstid i Idrottshuset och då följer ledaren/ledarna med den gruppen.
ENKÖPINGS BROTTAREKLUBB
Svar från Brottareklubbens ordförande Andreas Lång:
1. Vilken verksamhet erbjuder ni för en 10-åring?
Svar: Brottarträning  d v s en kombination av teknik, styrka, koordination och smidighet.
2.Riktar sig er verksamhet till båda könen?
Svar: Ja
3. Är det stor övervikt av pojkar eller flickor i er verksamhet? I så fall
vilken grupp dominerar?

Svar: Vi har en övervikt av pojkar i verksamheten.
4.Vad är medlemsavgiften per år i er förening?
Svar: 600 kronor för enskild medlem alternativt 1.000 kronor per år för en hel familj.
5. Vilken är träningsavgiften per termin eller tillfälle?
Svar: Ingår i medlemsavgiften
6. Hur ofta tränar/övar eleven?
Svar: 2-3 dagar per vecka
7. Vilken kostnad får föräldern räkna med för att köpa utrustning när barnet
börjar?

Svar: Ingen kostnad initialt. Efter en tid tenderar de flesta att köpa egna brottarkläder till en kostnad av runt 600 kronor.
8. Finns utrustningen att köpa begagnad till ett lägre pris?
Svar: Eftersom barnens fötter växer fort så finns det begagnade brottarlokalen att köpa. Säljare kan lämna skor i lokalen.
 9. Har ni plats för fler ungdomar i verksamheten, eller är det kö för att få
vara med?

Svar: Det finns plats för fler ungdomar.
10. Har ni tillräckligt med ledare eller är det ett problem?
Svar: I dagsläget har vi tränare till alla grupper.
 
EHF – Enköpings handbollsförening
1. Vilken verksamhet erbjuder ni för en 10-åring?
Svar: Handboll med seriespel för F03 och P03, träning 2 ggr i veckan á
1 timme/pass
2. Riktar sig er verksamhet till båda könen?
Svar:  Ja
3. Är det stor övervikt av pojkar eller flickor i er verksamhet? I så fall
vilken grupp dominerar
.
Svar: I föreningen är vi väldigt jämnt, men bland 03:or är det en
dominans av tjejer för tillfället
4. Vad är medlemsavgiften per år i er förening?
  Svar:  Beror på åldern, 03:or betalar 800 kr/år
5. Vilken är träningsavgiften per termin eller tillfälle?
Svar:  Träningsavgiften ingår i medlemsavgiften
6. Hur ofta tränar/övar eleven?
 Svar: 03:or = 2 ggr i veckan á 1 timme/pass
7. Vilken kostnad får föräldern räkna med för att köpa utrustning när barnet
börjar?

Svar:   0 kr (föreningen står för matchställ och bollar och träning sker
i egna t-shirt, shorts o gympasko)
8. Finns utrustningen att köpa begagnad till ett lägre pris?
Svar:  Nej
9. Har ni plats för fler ungdomar i verksamheten, eller är det kö för att få
vara med?

 Svar: Vi tar gärna emot flera
10. Har ni tillräckligt med ledare eller är det ett problem?
Svar: Vi klarar oss just nu, men det kommer att vara ett problem
framöver

  • Comments
  • 0

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.