Folkpartiet inför valen
Home BlogNyheterFolkpartiet inför valen
no image

Folkpartiet inför valen

2014 är ett dubbelt valår. Den 25 maj röstar vi i Europavalet och i september är det dags för val till riksdag, landsting och kommuner.
I början av året bad vi därför de lokala partier som är representerade i Enköpings kommunfullmäktige om svar på nedanstående frågor, för publicering på Enköpingssidan, snarast möjligt.
Folkpartiets svar har låtit vänta på sig men nu har ordföranden Stig Forshult levererat dem och här följer därför frågor och svar:
1, Hur gör ni för att få Enköpingsborna att rösta i Europavalet? Planerar ni några särskilda aktiviteter?
– Europavalet är mycket viktigt för oss och för Sverige. Vi kommer därför att ha olika aktiviteter för att få folk att rösta och helst på oss.
2, Är det bra att ha två val samma år? Tar inte de inhemska valen fokus från Europavalet?
– Det har antagligen relativt liten betydelse, men snarare positiv än negativ.
3, Finns det några frågor med lokal anknytning som kan få invånarna att engagera sig i Europavalet?
– Jordbrukspolitiken är viktig i Enköping liksom små företags möjlighet att exportera samt inte minst vår egen personliga fria rörlighet inom EU.
4, Blir det dubbla valrörelser, eller kör ni en gemensam?
– I praktiken blir det två valrörelser, men troligen relativt likartade eftersom många frågor faktiskt är desamma.
5, Vilka lokala frågor blir viktigast för ert parti att driva i kommunvalet?
– Folk måste vilja flytta till och bo i Enköping. För detta krävs bra barnomsorg, bra skolor och en trygg äldreomsorg. Men detta räcker inte utan även pendlingen till större städer runtomkring måste fungera väl och företagsklimatet vara bra främst genom att alla företag behandlas lika och att olika frågor kan hanteras snabbt..
6, Vilka lokala frågor blir viktigast i landstingsvalet?
– Enköpings lasarett behöver växa både för enköpingsbornas skull men även för att avlasta Akademiska sjukhuset. Detta ger även en tryggare vård. Större valfrihet i vården behövs också. Dessutom måste kommunikationerna i länet bli bättre, speciellt på landsbygden men även inom Enköpings stad. Här kommer att fordras viss initiativrikedom.
7, Vilka lokala frågor blir viktigast i riksdagsvalet?
– Välfärden, dvs skola, vård och omsorg måste ytterligare utvecklas och förbättras liksom kollektivtrafiken. För detta krävs fler personer i arbete. Då ökar resurserna i samhället mer än vad höjda skattesatser kan åstadkomma.
8, Har ni redan klart med alla kandidater till respektive val?
– Riksdag och lansting är klara och Europakandidaterna med två högt placerade kvinnor från Uppsala blir klara inom kort. Kommunlistan är nästan klar och beslutas den 31 mars.
9, Hur ser i så fall könsfördelningen ut på respektive lista, för ert parti?
– Vi ser främst till kompetens men vill gärna även ha båda könen representerade. Ändå kommer antagligen kvinnorna att dominera på alla FP:s listor. Endast riksdagslistan toppas av en man med två kvinnor tätt bakom. Skulle vi ha ha fullständigt varvade listor så tvingas vi flytta ner kompetenta kvinnor, vilket vi inte har råd med.
10, Kommer ni att föryngra representationen eller blir det som nu?
– Tyvärr har vi en relativt hög medelålder inom Folkpartiet i Enköping, men det räcker att gå till Uppsala för att finna många engagerade ungdomar i Folkpartiet. Dem vill vi gärna ha hit som inspiration för Enköpings egna ungdomar.
11, Är det generellt svårt att locka unga att åta sig uppdrag?
– Det finns så mycket annat som lockar idag att i stort sett alla partier har tappat medlemmar under lång tid. Vad som verkar vara mest frustrerande för ungdomar är sannolikt den långsamma politiska processen. Förändringar går inte fort.
12, Kommer ni att ha fler eller lika många kandidater med invandrarbakgrund?
– Vi kommer att ha kandidater med invandrarbakgrund på alla listor. Men de ska främst placeras där för sin kompetens och inte beroende på var de kommer ifrån. Det är i praktiken omöjligt att på en valsedel exakt spegla alla olika bakgrunder, åldrar m.m. Då är det bättre att satsa på kompetens.
13, m+kd+fp+c: Kommer ni att ha något gemensamt valmanifest lokalt?
– Vi kommer att driva några specifika frågor gemensamt men inte ha något större gemensamt manifest.
14, Vilka frågor skiljer er mest från tänkta samarbetspartier?
– Fp går till val för en fortsatt borgerlig majoritet även under nästa valperiod. Inom denna driver vi främst sociala frågor med större intensitet. Det gäller sådant som  skola, vård och omsorg, men även integration av invandrare samt kollektivtrafik och småföretagarnas villkor.
Fotnot: Tidigare har miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna besvarat enkäten. Vi väntar fortfarande på svaren från centerpartiet och kristdemokraterna.

  • Comments
  • 0

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.