Färre vill guidas i Enköpings parker
Home BlogNyheterFärre vill guidas i Enköpings parker
no image

Färre vill guidas i Enköpings parker

Nu minskar antalet besökare i Enköpings parker, åtminstone när det gäller de guidade parkvandringarna. I sommar har 190 grupper kommit vilken är en minskning med cirka tio jämfört med förra året. För två år sedan kom 230 grupper. Däremot har intresset för att åka med ”Det blå tåget” genom parkerna ökat rejält.

Exakt vad minskningen för de guidade parkvandringarna beror på är inte helt klarlagt men Elisabeth Lind, som är den på parkförvaltningen som samordnar dem, har en teori om att minskad marknadsföring kan vara en förklaring.
-De senaste åren har vi, av besparingsskäl, valt att inte delta i Trädgårdsmässan i Älvsjö. Tidigare år har vi alltid märkt ett ökat intresse efter att vi visat upp oss på mässan. Året efter har många besökare hänvisat till att de ”upptäckt oss” eftersom de besökt mässan.
-En annan förklaring är att vi själva dragit ner på antalet turer, på vardagar, eftersom vi noterat att intresset då varit betydligt mindre, förklarar Elisabeth. Nerdragningen har gjorts på de tider som ligger utanför ordinarie semesterperiod, det vill säga i maj, början på juni och på sensommaren.
Ytterligare ett skäl till att intresset minskat kan vara att Enköpings parker fått mindre gratisreklam via exponering i TV.
-För ett par år sedan syntes vi en hel del i TV och året efter kunde man direkt se resultatet, berättar Elisabeth.
Andelen utländska besökare är inte så stor. I år har nio grupper kommit och de kommer främst från de nordiska grannländerna.  Årets mest långväga besökare var en grupp från Australien. Dessutom har det kommit en grupp från Italien och en från Lettland.
Parkförvaltningen har också ett begränsat antal guider som guidar på engelska.
-Vi använder oss enbart av guider som är anställda på parkförvaltningen för att de ska ha den rätta kunskapen om parkerna, förklarar Elisabeth.
Om intresset för vandringarna minskat så har alltså intresset för att åka tåg i parkerna ökat.
-Vi har funderat på att utöka turerna nästa sommar eftersom det varit så stort intresse i år.

Att det fortfarande finns ett stort intresse för Enköpings parker märktes emellertid på Trädgårdsdagen i början av september.
-I år har vi ju riktig tur med vädret och det märktes på besöksantalet, konstaterar stadsträdgårdsmästare Tomas Lindvall. Det var inte bara de riktigt trädgårdsintresserade som kom utan massor av andra som var nyfikna på det som bjöds.

  • Comments
  • 0

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.