”Dubbelmoral i Enköping”

Catharina Rudolphsson tycker att dubbelmoral råder i Enköping

Catharina Rudolphsson tycker att dubbelmoral råder i Enköping

”Ställ krav inte bara på företagarna utan även på kommunen! Enköpings kommun bör bli föregångare och servera mat, i den kommunala verksamheten, som följer miljöstyrningsrådets baskrav.”

Lantbrukare Catharina Rudolphsson, Örsundsbro presenterade ett medborgarförslag med den inriktningen. Catharina var på plats vid tisdagens fullmäktigesammanträde och berättade om varför hon lade förslaget.

-Som aktiv lantbrukare och företagare i Enköpings kommun vill jag belysa att man inom kommunen arbetar med stark dubbelmoral.  Om jag som lantbrukare skulle producera mat på det sätt som maten som köps in i Enköpingskommun, görs på så skulle jag bryta mot lagen.

-För mig är det oetiskt att mitt barn ska behöva äta mat som vi i Sverige inte anser är rätt eftersom vi lagstiftat mot den produktionen, sade Catharina. Skulle allt vara rätt bör våra barn och gamla inte dricka mjölk från kor som inte får gå ute på sommaren, inte äta fläsk från grisar med kuperad svans och med hög antibiotikaanvändning, eller bröd bakat på mjöl som sprutats med preparat som inte är tillåtna i Sverige.

– Mitt medborgarförslag är att Enköpings kommun går före och visar vägen. Att vi i vår kommun värnar våra företag och framförallt våra barn och gamla genom att följa miljöstyrningsrådets baskrav. Dessa baskrav gör gällande att all mat som kan produceras i Sverige ska man köpa och de produkter som man inte kan producera i Sverige är det ok att köpa in från andra länder.

Fullmäktige godkände att förslaget fick ställas och beslöt att remittera det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Om Roland Nordqvist

Roland Nordqvist, journalist i Enköping sedan 1993. Yrkesverksam i ett halvt
sekel. Även känd som skådespelare. Google+

Lämna en kommentar

*